ياسين الجزائري | القرآن الكريم

ياسين الجزائري | القرآن الكريم

قرآن كريم

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع بصوت القارئ الشيخ ياسين الجزائري

Ascolta l'ultimo episodio:

سورة الفاتحة ( 7 آيات )

Episodi precedenti

 • 114 - سورة الفاتحة  
  Sun, 29 Aug 2021
 • 113 - سورة البقرة  
  Sun, 29 Aug 2021
 • 112 - سورة آل عمران 
  Sat, 28 Aug 2021
 • 111 - سورة النساء 
  Fri, 27 Aug 2021
 • 110 - سورة المائدة 
  Fri, 27 Aug 2021
Mostra più episodi

Altri podcast religione e spiritualità italiani

Altri podcast religione e spiritualità internazionali

Selezionare podcast per genere